Obavijest o daljnjem tijeku otplate cijene nacionaliziranih i konfisciranih stanova
Obavještavamo vas da Fond ne šalje mjesečne uplatnice te vas pozivamo da kunski iznos obroka iz ugovora koji dospijevaju na naplatu do datuma koji je naveden u ugovoru redovito uplaćujete na jedan od sljedećih računa Fonda:

1.      HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Zagreb; IBAN: HR5625000091101012005
2.      PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb; IBAN: HR5823400091100110814
3.      HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb; IBAN: HR4223900011100308042
4.      PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica; IBAN: HR9323860021100521505
5.      PARTNER BANKA d.d. Zagreb; IBAN: HR7624080021100014559
6.      SBERBANK d.d. Zagreb; IBAN: HR0925030071100027481
7.      ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka; IBAN: HR5824020061100417521

Na uplatnici pod model plaćanja upišite broj 67. U pozivu na broj odobrenja obvezno treba upisati OIB vlasnika stana (ne osobe koja vrši uplatu, ukoliko za vlasnika uplaćuje druga osoba). U protivnom nećemo moći povezati izvršenu uplatu za ugovor i ista neće biti evidentirana niti priznata kao izvršena uplata.
Na kraju godine dostaviti ćemo vam Obavijest o iznosu razlike uplaćenih obroka po revalorizaciji (tj. izvršit ćemo korekciju iznosa obroka ukoliko dođe do promjene tečaja +/- 10% u odnosu na tečaj na dan sklapanja ugovora). Navedeni iznos trebate uplatiti u roku koji bude naveden u Obavijesti.
Ukoliko redovito ne podmirujete dospjele obroke ugovora o prodaji stana, dostaviti ćemo vam opomenu zbog neplaćanja na iznos duga s obračunatom zateznom kamatom sukladno Zakonu o zateznim kamatama (Narodne novine, broj 28/96, 94/04) i Uredbi o visini stope zatezne kamate (Narodne novine, broj 53/91, 95/93, 8/94, 19/94, 50/94, 19/95, 36/96, 76/96, 72/02), a ako ne postupite po dostavljenoj Opomeni, biti ćemo prisiljeni pokrenuti postupak ovrhe kod nadležnog suda ili raskinuti ugovor o prodaji stana.
Isto tako, vlasnik je dužan ovaj Fond izvijestiti o svakoj daljnjoj promjeni vlasništva nad stanom (kupoprodaja, darivanje, nasljeđivanje i drugi pravni poslovi) u roku 15 dana, kako bi se ista provela u evidenciji ovoga Fonda.

VAŽNO:

Do 31. 5. 2013. godine za plaćanje se mogu koristiti oba naloga, a nakon toga će vrijediti samo novi Univerzalni nalog za plaćanje.
 

Primjeri kako popuniti naloge za plaćanje:  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridr┼żana.